ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1-3

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1-3   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายได้ที่นี่                  

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (STEP)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (STEP)   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/273311323455631/photos/pb.273311323455631.-2207520000../751125792340846/?type=3&theater

“ไขข้อสงสัย คณะนี้เรียนที่ไหน” เตรียมความพร้อมสำหรับ TCAS64  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกี่วิทยาเขต และคณะอะไรเรียนที่ไหนบ้าง

“ไขข้อสงสัย คณะนี้เรียนที่ไหน” เตรียมความพร้อมสำหรับ TCAS64 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกี่วิทยาเขต และคณะอะไรเรียนที่ไหนบ้าง

วิดีโอและภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ ดังนี้   1. พื้นที่โซน A : บริเวณลานจดรถหลังตึกสำนักงานอธิการบดี-ร้านอเมซอน เริ่ม 1 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2563 2. พื้นที่โซน B : หน้าร้านอเมซอน – กองบริหารงานวิชาการ เริ่ม 27 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563 3. พื้นที่โซน C : ลานจอดรถหน้าโรงเรียนสาธิต(ประถมศึกษา) – แยกสระว่ายน้ำ เริ่ม 22 ธันวาคม 2563 – 28 มีนาคม 2564

1 2 3 5