มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ ดังนี้   1. พื้นที่โซน A : บริเวณลานจดรถหลังตึกสำนักงานอธิการบดี-ร้านอเมซอน เริ่ม 1 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2563 2. พื้นที่โซน B : หน้าร้านอเมซอน – กองบริหารงานวิชาการ เริ่ม 27 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563 3. พื้นที่โซน C : ลานจอดรถหน้าโรงเรียนสาธิต(ประถมศึกษา) – แยกสระว่ายน้ำ เริ่ม 22 ธันวาคม 2563 – 28 มีนาคม 2564

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย 2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย 2563 ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 28 ตุลาคม 2563

เลือกเรียนได้ โดยไม่มีอะไรมากั้น! หลักสูตร ป.ตรี มีให้เลือกจุกๆ กว่า 91 สาขา จาก ม.ศิลปากร

เลือกเรียนได้ โดยไม่มีอะไรมากั้น! หลักสูตร ป.ตรี มีให้เลือกจุกๆ กว่า 91 สาขา จาก ม.ศิลปากร                            

กำหนดการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยแบบทดสอบ STEP

กำหนดการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยแบบทดสอบ STEP

1 2 3