มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จะดำเนินการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ ดังนี้

 

1. พื้นที่โซน A : บริเวณลานจดรถหลังตึกสำนักงานอธิการบดี-ร้านอเมซอน เริ่ม 1 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2563
2. พื้นที่โซน B : หน้าร้านอเมซอน – กองบริหารงานวิชาการ เริ่ม 27 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563
3. พื้นที่โซน C : ลานจอดรถหน้าโรงเรียนสาธิต(ประถมศึกษา) – แยกสระว่ายน้ำ เริ่ม 22 ธันวาคม 2563 – 28 มีนาคม 2564

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครอง

โรงรียนสาธิต(ปฐมวัย) จอดรถรับส่งบุตร-หลานของท่าน บริเวณลานจอดรถพระราชวังสนามจันทร์

โรงรียนสาธิต(ประถมศึกษา) จอดรถรับส่งบุตร-หลานของท่าน บริเวณลานสระแก้ว (ลานด้านหน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล)

มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดบริการรถไฟฟ้าไว้ให้บริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงเย็น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ในส่วนของการเดินเท้ายังสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ

— ขออภัยในความไม่สะดวก —