Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

October 16 2018
43828168_315716962548400_3119208342178758656_n

ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป ได้ร่วมแสดงความยินดี

ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป ได้ร่วมแสดงความยินดี 🏵แด่ ภก.ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ🔊ได้รับรางวัลผู้ทำชื่อเสียงแด่มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปี พ.ศ.2561 🗓วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ภก.ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ […]

October 08 2018
43385892_313743776079052_4438845981701701632_o

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (STEP)

                 ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (STEP) โดย ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง เป็นประธานในโครงการฯ และได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ […]

October 04 2018
43192180_1877372969007512_310080090262208512_o

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในโครงการ ” พัฒนางานแนะแนวเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน “

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในโครงการ ” พัฒนางานแนะแนวเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ” โดยมี ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร แนะนำข้อมูลในการสอบเข้าระบบใหม่ จากนั้นได้นำขึ้นรถรางไฟฟ้า เพื่อนำชมคณะวิชาต่างๆภายในวิทยาเขต พร้อมด้วยศูนย์การเรียนรู้ด้านประหยัดพลังงาน( โครงการบ้านประหยัดพลังงาน)และศูนย์การเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทน […]

September 27 2018
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันนี้ ( 27 กันยายน 2561 )เวลา 9.30 นาที ท่านอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบบุคลากรกองบริการการศึกษา ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

วันนี้ ( 27 กันยายน 2561 )เวลา 9.30 นาที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ท่านอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบบุคลากรกองบริการการศึกษา ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3 […]

May 17 2018
Document-page-002

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

March 16 2018
1 1

บุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)”

บุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)” ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2561

March 07 2018
ตย.

ตัวอย่าง!!!! เอกสารหนังสือรับรองผลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา วิชาภาษาไทย โดยรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา

ตัวอย่าง!!!! เอกสารหนังสือรับรองผลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา วิชาภาษาไทย โดยรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ……………….. #SUTCAS61

March 02 2018
edc

ประกาศ เรื่อง การชำระเงินเพื่อขอเอกสารหนังสือสำคัญผ่านเครื่องรูดบัตร(EDC)

ประกาศ เรื่อง การชำระเงินเพื่อขอเอกสารหนังสือสำคัญ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่นักศึกษาขณะนี้ทางกองบริการการศึกษาได้เปิดช่องทางในการชำระเงิน ซึ่งเป็นบริการรับชำระค่าบริการ ด้วยบัตรอิเล็คทรอนิกส์ ณ เคาน์เตอร์กองบริการการศึกษา สำหรับทำรายการขอหนังสือสำคัญ ติดต่อสอบถามโทร. 0-3425-5091 0-2623-6115, 0-2221-3903

February 15 2018
สัตวศ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อบรมเพื่อเรียนรู้ระบบงานบริการการศึกษา

วันนี้คุณถนอมวงศ์ สัมพัญญู ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและบุคลากรงานทะเบียนและสถิติ สนามจันทร์ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับอบรมเพื่อเรียนรู้ระบบงานบริการการศึกษา และการใช้งานระบบ (Back Office) ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น […]

February 15 2018
ปก

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561