Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

June 02 2019
61430882_2307901735938059_5567669614516633600_o

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบทุนการศึกษา 25% ของปีการศึกษาแรก

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบทุนการศึกษา 25% ของปีการศึกษาแรก สมัครวันนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

May 28 2019
17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0037

กิจกรรม SU Big Cleaning Day ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562

  กิจกรรม SU Big Cleaning Day ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรของคณะวิชา […]

May 22 2019
ศึกษา ศิลปศึกษา

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ศิลปศึกษา ในรอบที่ 3 (ยืนยันเข้าศึกษาจำนวน 16 คน)

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ศิลปศึกษา ในรอบที่ 3 (ยืนยันเข้าศึกษาจำนวน 16 คน)   ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์ในรอบที่ 4 และไปเคลียร์ริ่งในรอบที่ 5   📌 17-18 มิถุนายน 2562  […]

May 22 2019
โบราณ

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียน คณะโบราณคดี ทุกสาขา ที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์ ในรอบที่ 3 (ยืนยันเข้าศึกษาจำนวน 79 คน (ไปคณะวิทยาการจัดการจำนวน 1 คน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว)

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียน คณะโบราณคดี ทุกสาขา ที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์ ในรอบที่ 3 (ยืนยันเข้าศึกษาจำนวน 79 คน (ไปคณะวิทยาการจัดการจำนวน 1 คน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว)   ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์ในรอบที่ 4 และไปเคลียร์ริ่งในรอบที่ 5   […]

April 25 2019
กำหนดสอบ STEP

กำหนดการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  กำหนดการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. https://www.facebook.com/GE-Center-Silpakorn-University-273311323455631/ โทร : 098-5453541

April 10 2019
รูปลงเฟส เว็บ_๑๙๐๔๑๐_0002

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พนักงานกองบริหารงานวิชาการ ร่วมกันจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พนักงานกองบริหารงานวิชาการ ร่วมกันจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

March 27 2019
55853473_2243414339243218_5897006693161631744_o

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช พบประชาคมชาวมหาวิทยาลัยศิลปากร

  ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช พบประชาคมชาวมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ได้รับฉันทามติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยมี ผศ.ดร.เชาวรีย์ […]

January 09 2019
DSC_2359

กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่

กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ในวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี2 กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

December 26 2018
48427755_385905615314672_2372828216810274816_n

โครงการผู้บริหารพบคณาจารย์ :ไม่ปรับตัวปรับใจไปไม่รอด ??? มหาวิทยาลัยไปรอดถ้าทุกคนช่วยกัน

อาจารย์ ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการผู้บริหารพบคณาจารย์ :ไม่ปรับตัวปรับใจไปไม่รอด ??? มหาวิทยาลัยไปรอดถ้าทุกคนช่วยกัน วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 […]

October 16 2018
43828168_315716962548400_3119208342178758656_n

ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป ได้ร่วมแสดงความยินดี

ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป ได้ร่วมแสดงความยินดี 🏵แด่ ภก.ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ🔊ได้รับรางวัลผู้ทำชื่อเสียงแด่มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปี พ.ศ.2561 🗓วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ภก.ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ […]